Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

Dış Ticaret

 Görev ve Yetkileri:

İhracat ve ithalatla ilgili odaya gelen talepler doğrultusunda bilgi ve doküman hazırlamak.

İhracat ve ithalatla uğraşan sanayicilerimize Geçiş Belgesi (Dozvala), Euro1, Menşe  gibi
     dolaşım belgelerini vermek, alan firmaları ilgili yerlere kaydetmek.

Dış ticaret konusunda mevzuatı takip etmek, mevzuat değişikliklerinden Oda yönetimini ve bu
     konu ile Odaya ulaşan her türlü sınai bilgiyi sanayici, ihracatçı ve ithalatçı işletmelere telefon,
     faks veya e-mail yoluyla haberdar etmek.

İhracat istatistiklerini hazırlamak, dosyalamak

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi çerçevesinde Geçiş Belgelerini teslim almak, saymak
      ve kabul etmek

Geçiş belgelerinin diğer dağıtım ofislerine transferini yapmak.

Geçiş belgelerinin günlük satış raporunu genel sekreterliğe sunmak

Geçiş belgelerinin gelirlerini her gün muhasebe müdürüne teslim etmek. Odanın kurumsal olarak
      yararlanabileceği yerel ve ulusal hibe ve desteklerini araştırmak, uygun programlara proje başvuru
      yapılması ve takibi çalışmalarını yürütmek

Odanın yürütmekte olduğu ve yürüteceği hibe ve destek projelerinin koordinasyonunu sağlamak

Potansiyel proje ortaklıklarını takip etmek, uygun görülecek projelere ortak olmak için iletişim kurmak

Tamamlanan hibe projelerinin hibe veren kuruluş mevzuatı çerçevesinde nihai raporlanması
      çalışmalarını yürütmek

Oda üyelerimizin yarar sağlayacağı proje çağrılarını takip etmek, bu konuda bilgilendirmeler yapmak,
     bu konularda bilgi almak isteyen üyelerimizi bilgilendirmek ve yönlendirmek

Proje çağrıları ile ilgili toplantı ve organizasyonlara katılmak ve yönetim kurulunu bu konularda
     bilgilendirmek

Kalite Yönetim Sistemi ve Akreditasyon çalışmalarının uygulanması ve takip edilmesi işlerinde Kalite
     Yönetim Birimine destek vermek

Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlikçe verilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmek ve Yönetim
      Kuruluna Danışmanlık sağlamak

Yurt İçi ve Yurt Dışı Fuar işlerinin takip edilmesi konusunda ilgili birime destek sağlamak

HTSO Birimleri