Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

Sanayi

 

Görev ve Yetkileri: 

✔ Odaya kayıtlı firmalara ait Kapasite Raporu çalışmalarını yürütmekten sorumludur

✔ Odaya kayıtlı firmalara ait Yerli Malı Belgesi çalışmalarını yürütmekten sorumludur

 İş Makinesi tescil (ruhsat)işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur

 Meslek komiteleri toplantılarında raportörlük yapmaktan sorumludur

 Odaya kayıtlı firmalara ait fiili tüketim, ekspertiz ve diğer ölçüm raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

 Kapasite raporu başvurularında işyerlerini incelemekten sorumludur

 Yerli Malı Belgesi başvurularında işyerlerini incelemekten sorumludur

 İşyerlerinde makine ve tesisat kontrollerini yapmaktan sorumludur

 İş makinelerinin yeterlilik açısından kontrolünü yapmaktan sorumludur

 İhtiyaç durumlarında çalışma arkadaşlarına yardımcı olur

 Çalışma arkadaşları ile ekip ruhu çerçevesinde çalışmaktan sorumludur

 Yönetim Kurulu isteği doğrultusunda rapor sunar

 Bölümü ile ilgili olarak Yasal mevzuatların uygulanması ve takibinden sorumludur

 Genel Sekreterin vermiş olduğu diğer işleri yapar.

 Görevle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak

✔ Görevle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek.

 

 

HTSO Birimleri

Yazdır  

İŞ MAKİNESİ

Ad Boyut Tür Tarih
İş Makineleri Tescil.pdf 496.9 KB PDF Dosyası 11.04.2016
İş Makinesi İstenen Evraklar.pdf 103.6 KB PDF Dosyası 11.04.2016
İş Makinesi Ücret ve Banka Hesapları.docx 13.6 KB Microsoft Word Dosyası 02.01.2024
0 Klasör, 3 Dosya

Kapasite Raporu

Ad Boyut Tür Tarih
Dilekçe Kapasite.pdf 212.7 KB PDF Dosyası 20.05.2016
Kapasite Raporu Başvuru Ekleri.pdf 435.5 KB PDF Dosyası 31.01.2020
Kapasite Raporu Geçerlilik Süresi ve Yenileme.pdf 222.3 KB PDF Dosyası 31.01.2020
Kapasite Rapuru Ücret ve Banka Hesapları.docx 13.8 KB Microsoft Word Dosyası 02.01.2024
0 Klasör, 4 Dosya

İmalatçılık Yeterlilik Belgesi

Ad Boyut Tür Tarih
İmalat Yeterlilik Belgesi Ücreti.docx 13.5 KB Microsoft Word Dosyası 02.01.2024
İMALATÇI YETERLİLİK BELGESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ.doc 313.9 KB Microsoft Word Dosyası 02.01.2023
0 Klasör, 2 Dosya

Yerli Malı Belgesi

Ad Boyut Tür Tarih
Ek 1 Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi.pdf 152.7 KB PDF Dosyası 31.01.2020
Ek 2 Yerli Malı Belgesi içinTaahhütname.pdf 221.9 KB PDF Dosyası 31.01.2020
Ek 3 Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Ek 3 A-B-C-D).xlsx 44.4 KB Microsoft Excel Dosyası 31.01.2020
Örnek Hesap Cetveli Formu ( Ek3 A-B-C-D).xls 123.4 KB Microsoft Excel Dosyası 31.01.2020
Yerli Malı Belgesi müracaatları için istenen belgeler ve ön kontrol formu.docx 42.6 KB Microsoft Word Dosyası 31.01.2020
Yerli Malı Belgesi Ücret ve Banka Hesapları.docx 13.7 KB Microsoft Word Dosyası 02.01.2024
Yerli Malı Belgesi Uygulama Esasları.docx 25.5 KB Microsoft Word Dosyası 31.01.2020
YMB müracaatı ve Hesap Cetveli Hazırlama rehberi (güncelleme 17.07.2019).docx 31.3 KB Microsoft Word Dosyası 31.01.2020
0 Klasör, 8 Dosya

Ekspertiz Raporu

Ad Boyut Tür Tarih
Ekspertiz Bilgi ve Evraklar.docx 38 KB Microsoft Word Dosyası 31.01.2020
Ekspertiz Ücret ve Banka Hesapları.docx 13.6 KB Microsoft Word Dosyası 02.01.2024
0 Klasör, 2 Dosya