Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

Sanayi

 

Görev ve Yetkileri: 

✔ Odaya kayıtlı firmalara ait Kapasite Raporu çalışmalarını yürütmekten sorumludur

 İş Makinesi tescil (ruhsat)işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur

 Meslek komiteleri toplantılarında raportörlük yapmaktan sorumludur

 Odaya kayıtlı firmalara ait fiili tüketim, ekspertiz ve diğer ölçüm raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

 Kapasite raporu başvurularında işyerlerini incelemekten sorumludur

 İşyerlerinde makine ve tesisat kontrollerini yapmaktan sorumludur

 İş makinelerinin yeterlilik açısından kontrolünü yapmaktan sorumludur

 İhtiyaç durumlarında çalışma arkadaşlarına yardımcı olur

 Çalışma arkadaşları ile ekip ruhu çerçevesinde çalışmaktan sorumludur

 Yönetim Kurulu isteği doğrultusunda rapor sunar

 Bölümü ile ilgili olarak Yasal mevzuatların uygulanması ve takibinden sorumludur

 Genel Sekreterin vermiş olduğu diğer işleri yapar.

 Görevle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak

✔ Görevle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek.

 

 

HTSO Birimleri

Yazdır  

İŞ MAKİNESİ

Ad Boyut Tür Tarih
is_mak.-istenen_evraklar.pdf 103.6 KB PDF Dosyası 11.04.2016
ismakineleritescil.pdf 496.9 KB PDF Dosyası 11.04.2016
0 Klasör, 2 Dosya

Kapasite Raporu

Ad Boyut Tür Tarih
dilekce_kapasite.pdf 212.7 KB PDF Dosyası 20.05.2016
istenilen_belgeler.pdf 502 KB PDF Dosyası 20.05.2016
taahhutname.pdf 256.7 KB PDF Dosyası 20.05.2016
0 Klasör, 3 Dosya

Kapasite ve İş Makinaları İstenen Evraklar

Ad Boyut Tür Tarih
1-dilekce_kapasite.doc 29.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.04.2016
2-istenilen_belgeler.doc 92.2 KB Microsoft Word Dosyası 11.04.2016
3-taahhutname.doc 28.7 KB Microsoft Word Dosyası 11.04.2016
4-is_makinası istenen_evraklar.doc 31.7 KB Microsoft Word Dosyası 11.04.2016
5-is_makinası tescil_esaslari.docx 25.3 KB Microsoft Word Dosyası 11.04.2016
0 Klasör, 5 Dosya