Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

Ticaret Sicil

Görev ve Yetkileri: 

✔ Tescil – Başvuruları T.T.K uygun olarak kayıt yapmak.

 Tadil – Hakiki ve hükmi şahısların kayıtlarında oluşan değişiklikleri kanuna uygun olarak yapmak.

 Terkin – Ticari işletmelerin ticareti terk işlemlerini yapmak.

 Tahakkuk – Ticari işletmelerin Tescil, Tadil ve Terkin işlemlerinde harç makbuzlarını saklamak.

 Resmi Yazışma – Tüm Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi yazışmalarda bulunmak ve cevaplamak.

 İnceleme Onay – Yapılan başvuruları kanuna uygun şekilde inceleyip onaylamak.

 Dosya Arşiv – Yapılan işlemleri arşivleyip dosyalarda muhafaza etmek.

 Ticari işletme rehini tesisini gerçekleştirmek.

 Şahısların veya şirketlerin Bağ-Kur formlarını onaylayıp şirket ortaklık durumlarını açıklayan bilgileri inceleyerek doğruluğunu onaylamak.

 Şirket, Şahıs ve Kooperatiflerin talepleri doğrultusunda  gerekli belgeleri (Yetki Belgesi, Taşınmaza Tasarruf Belgesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Ticaret Sicil  Tasdiknamesi, Ticaret Sicil Gazetesi) düzenlemek düzenlemek.

 Yukarıda yazılan işlemlerin doğruluğunu, onayını ve Ticaret Sicil Personelinin yaptığı işlerin kontrolünü yapmak

 Tüm Ticaret sicil işlemlerinin yürütülmesinden ve onayından sorumludur.

 Çalışma arkadaşları ile ekip ruhu çerçevesinde çalışmaktan sorumludur

 Yönetim Kurulu isteği doğrultusunda rapor sunar

 Bölümü ile ilgili olarak Yasal mevzuatların uygulanmasından sorumludur

 Ticaret sicil müdürlüğü Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 7.maddesinin 6.fıkrasına uygun olarak hareket eder.

HTSO Birimleri