Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

HABERLER

Bitki Toksinleri Seviyelerinin Resmi Kontrolü için Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği

  • 12.06.2024
  • hopatso
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden tarafından Birliğimize iletilen yazıda; "Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Bitki Toksinleri Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği" ne ait taslak metin https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM adresinde "Duyurular" bölümünde görüşe açıldığı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, taslağa ilişkin görüşlerinizin ekte yer alan görüş bildirme formuna işlenerek 24 Haziran 2024 mesai bitimine kadar Odamıza iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

EK:
1- Görüş Formu (1 sayfa)
2- Bitki Toksinleri Seviyelerinin Resmi Kontrolü için Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri
Tebliği (11 sayfa)