Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

Kalite Politikamız

Kalite Politikası

Bölgesinde kanaat önderi konumunda olan odamızın, üyelerini küresel aktörler konumuna getirmek amacına yönelik olarak;

✔ Hizmetlerimizi, 5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ve TOBB Oda Borsa Akreditasyon Kriterleri çerçevesinde, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda, şeffaflık, tarafsızlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini benimseyen çağdaş yönetim anlayışıyla sunmak,

✔ Ulusal ve uluslararası alanda güçlü networklerin üyesi olmak ve üyelerimiz arasında sektörel networkler oluşturmak,

✔ Bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak politikalar geliştirmek ve lobi faaliyetlerinde bulunmak,

✔ Üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak üzere her türlü platformda aktif rol almak,

✔ Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi erişilebilir kılmak,

✔ Paydaşlarımızla güçlü işbirlikleri oluşturmak,

✔ Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirerek kurumsal performansımızı artırmak,

ve

✔ Kalite altyapımızı sürekli iyileştirmek,

Kalite politikamızdır.

 

 

Kurumsal