Hopa
+C

Yük.: +10°

Düş.: +

Pe, 21.04.2016

Anonim Şirket

 
ANONİM ŞİRKETLERDE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

 
Gündem
Toplantı Nisabı
 
Karar Nisabı
1.Toplantı
2.Toplantı
Genel Kurul ( Türk Ticaret Kanunu 418)
¼([1])
Nisap aranmaz
Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu
Esas sözleşme değişiklikleri (Genel – Türk Ticaret Kanunu 421/1)
½([2])
1/3
Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu
Tasfiye halinde genel kurul ( Türk Ticaret Kanunu 546/3)
¼
Nisap aranmaz
Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu
Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde;
Sermayesinin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri (Türk Ticaret  Kanunu 421/5)
1/4
Nisap aranmaz
Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu
Birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin kararlar ( Türk Ticaret Kanunu 421/5)
1/4
Nisap aranmaz
Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu
 
Toplantı Nisabı
Karar Nisabı
Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar ( Türk Ticaret Kanunu 421/f.2)
Oybirliği
Oybirliği
Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar ( Türk Ticaret Kanunu 421/f.2)
Oybirliği
Oybirliği
Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi (Türk Ticaret Kanunu 421/f.3)
Sermayenin en az yüzde 75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla
Sermayenin en az yüzde 75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla
İmtiyazlı pay oluşturulması (Türk Ticaret Kanunu 421/f.3)
Sermayenin en az yüzde 75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla
Sermayenin en az yüzde 75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla
Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması (Türk Ticaret Kanunu 421/f.3)
Sermayenin en az yüzde 75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla
Sermayenin en az yüzde 75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla
 
 
Gündem
 
Toplantı Nisabı
 
Karar Nisabı
Sermayenin azaltılması (Türk Ticaret Kanunu 473/f.3)
Sermayenin en az yüzde 75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla
Sermayenin en az yüzde ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla
Fesih ve tasfiye genel kurulu (Türk Ticaret Kanunu 529/f.1/d)
Sermayenin en az yüzde 75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla                        
Sermayenin en az yüzde 75 ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla
Tasfiyeden dönülmesi (Türk Ticaret Kanunu 548/f.1)
Sermayenin en az yüzde 60 ının oyu
Sermayenin en az yüzde 60 ının oyu
Yönetim Kurulu (Türk Ticaret Kanunu 390/1)
Üye tam sayısının çoğunluğu([3])
Toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu
Birleşme Kararı  (Türk Ticaret Kanunu 151/f.1/a)
Esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu temsil edilmelidir.
Genel Kurulda mevcut oyların ¾’ü
Bölünme Sözleşmesi veya bölünme planının onanması ile ilgili genel kurul (Türk Ticaret Kanunu 173/f.2)
Esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu temsil edilmelidir.
Genel Kurulda mevcut oyların ¾’ü
Tür değiştirme (Türk Ticaret Kanunu 189/f.1/a)
Esas veya çıkarılmış sermayenin 2/3’nü karşılaması şartıyla([4])
Genel Kurulda mevcut oyların 2/3’ü